Prosjekteier

Sara Jorud Østrem

Under en av de vanlige ferieturene til Kenya i 2011 fikk jeg (Sara) oppleve slummen med egne øyne.

INSTAGRAM:

@MashimoniCC

Facebook:

Mashimoni Children Center

Youtube:

Mashimoni Children Center