BIDRAG

Engangsbeløp

For å drifte dette prosjektet trenger vi stadig ny prosjektstøtte.
Som bidrager er du med på å drifte barnehjemmet for et frivillig beløp som du velger selv!

eNGANGSBELØP

Slik kan du gi:

VIPPS

VIPPSNR. 70564

BANK

KONTORNR. 1020.28.69772

INSTAGRAM:

@MashimoniCC

Facebook:

Mashimoni Children Center

Youtube:

Mashimoni Children Center