Spørsmål & Svar

F.A.Q.

Som fadder/sponsor bidrar du til at barna får vokse opp i trygge omgivelser med gode muligheter. Vi legger til rette for at vår barn skal bli en del av Kenyas ressursterke i fremtiden.

Organisasjonen vår er foreløpig for liten og dere får derfor ikke fradrag i skattepliktig inntekt. Vi håper en gang å blir store nok til å gjøre dette mulig.

Fadder for et barn: 
Som fadder for et barn støtter du et enkelt barn. Disse pengene går uavkortet til barnets skolegang og mat.

Prosjekt fadder: 
Disse inntektene går uavkortet til drift av barnehjemmet som vedlikehold av huste, vann, strøm, transport av skolebarn m.m.

Vi har noen faddere som ønsker å ha kontakt og en relasjon til sitt fadderbarn. Det er lov å sende brev når dere måtte ønske og gaver til jul for dere som ønsker dette. Når brevet er sendt er det opp til barnet om det ønsker å skrive tilbake.

Det er ikke billig å gi barn alt de behøver av mat, husly, helsehjelp, skolegang m.m. Vi har ansvaret for de barna som bor hos oss og for økonomisk stabilitet rundt barnet har vi måtte plassere to faddere på hvert barn. 

finner du ikke noe svar?

Still spørsmålet ditt

Some description text for this item

INSTAGRAM:

@MashimoniCC

Facebook:

Mashimoni Children Center

Youtube:

Mashimoni Children Center